Cejax.com
Projekty unijne

TYTUŁ PROJEKTU: WDROŻENIE W PRZEDSIĘBIORSTWIE CEJAX WYNIKÓW WŁASNYCH PRAC B+R DOTYCZĄCYCH TEKSTYLNEGO PODŁOŻA DO ŁÓŻKA

W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2014-2020

DZIAŁANIE: 2.3. ZWIĘKSZENIE KONKURENCYJNOŚC MŚP

PODDZIAŁANIE 2.3.1. INNOWACJE W MŚP

Opis projektu: Projekt ma na celu wprowadzenie na rynek przez Firmę Cejax innowacyjnego produktu: podłoża do łóżka, które może dopasowywać się do zmiennych obciążeń w czasie użytkowania mebla, spełniając wymagania ergonomii dla człowieka znajdującego się w pozycji leżącej. Produkt jest efektem działalności B+R Wnioskodawcy w wyniku której opracowana została również technologia produkcji niniejszego rozwiązania. Opracowana przez Wnioskodawcę technologia została dn.04.11.2014r. zgłoszona do ochrony patentowej pn. „Tekstylne podłoże do łóżka i sposób wytwarzania tekstylnego podłoża do łóżka” pod nr P.409985. Zgłoszenie uzyskało pozytywny raport o stanie techniki, potwierdzający jego poziom nowości rozwiązania. Produkt adresowany jest do szerokiego grona odbiorców, zwłaszcza osób ze schorzeniami kręgosłupa. Może być wykorzystany w szpitalach, sanatoriach, hotelach czy przez wojsko w warunkach polowych. Nowy podłoże do łóżka należy określić jako produkt innowacyjny w skali światowej, co potwierdzają Opinie o innowacyjności sporządzone przez Instytut Włókiennictwa i Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Wdrożenie wyników prac B+R będzie wymagało działań inwestycyjnych umożliwiających stworzenie odpowiedniej infrastruktury, dlatego planowane są dwa zadania: 1) nabycie prac i materiałów budowlanych 2) wyposażenie zakładu w infrastrukturę niezbędną do rozpoczęcia produkcji i wdrożenia produktu na rynek: zakup 4 krosien,1 snowadła, systemu wspomagania procesów logistycznych w celu wdrożenia rozwiązania TIK. Tym sposobem zostanie zapewniona efektywność produkcji i dystrybucji produktu. W wyniku realizacji projektu zostanie utworzonych 5 nowych etatów oraz zostaną wprowadzone 3 innowacje: produktowa, procesowa i organizacyjna związana z wdrożeniem nowego systemu zarządzania w przedsiębiorstwie. Projekt wpisuje się w RIS Nowoczesny Przemysł Włókienniczy i Mody (w tym wzornictwo).

Projekt został zrealizowany

 

WYNIK OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU NA: ZAKUP SNOWADŁA

W związku z planowaną inwestycją firma Przedsiębiorstwo Włókiennicze CEJAX Janusz Kozłowski w wyniku oceny ofert na ogłoszenie o zamówieniu na zakup snowadła wybrała ofertę firmy: COMSAT

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - NA ZAKUP SNOWADŁA

 

WYNIK OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU NA: ZAKUP KROSIEN

W związku z planowaną inwestycją firma Przedsiębiorstwo Włókiennicze CEJAX Janusz Kozłowski w wyniku oceny ofert na ogłoszenie o zamówieniu na zakup krosien wybrała ofertę firmy: Itema S.p.A.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - NA ZAKUP KROSIEN

 

WYNIK OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU NA: ROZBUDOWA

W związku z planowaną inwestycją firma Przedsiębiorstwo Włókiennicze CEJAX Janusz Kozłowski w wyniku oceny ofert na ogłoszenie o zamówieniu na: rozbudowę budynku magazynowo-produkcyjnego do istniejącego zakładu wybrała ofertę firmy: "DOM" JARACZ SPÓŁKA JAWNA

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROZBUDOWA

 

 

O firmie   Nowości   Oferta   Kontakt   Projekty unijne   Tkanina Płótno   Ogłoszenia   Polityka Cookies   Polityka Antykorupcyjna    Copyright © Cejax.com